Tollilao ja - terminali teenused

Erinevad võimalused tavalise ja tollikauba käitlemiseks, ladustamiseks ja hoidmiseks

Kaupade komplekteerimine vastavalt kliendi tellimusele

Kaupade markeerimine

Laoarvestus - aruannete koostamine ( ladustatava kauba hulk, kauba liikumine laos jne) kliendi soovide põhjal

 

Tolliteenused

Eksport- import- transiitkaupade deklareerimine

Kaupade toimetamine tolliterritooriumile sisenemisdeklaratsiooni (SD) alusel

Juriidiliste isikutele kliendi  esindamine tollis (ettemaksu - ja prinsipaalteenused)